Ukończenie studiów podyplomowych "Podatki i prawo podatkowe" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego


Data publikacji: 28.06.2013 |


W miesiącu czerwcu 2013 roku ukończyłam dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie podatków.

Program studiów składał się z sześciu bloków:

Blok I. Część wprowadzająca

 • Zagadnienie teoretyczne prawa podatkowego
 • Ordynacja podatkowa - część prawnomaterialna
 • Prawo bilansowe i podstawy rachunkowości

Blok II. Przepisy proceduralne

 • Postępowanie rejestrowe
 • Postępowanie podatkowe
 • Postępowanie sądowo-administracyjne w sprawach podatkowych
 • Postępowanie egzekucyjne
 • Procedury kontroli podatkowej i skarbowej
 • System organów podatkowych i skarbowych

Blok III. Międzynarodowe aspekty prawa podatkowego

 • Wprowadzenie do prawa europejskiego
 • Podatkowe dyrektywy Unii Europejskiej
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Obejście prawa podatkowego  

Blok IV. Opodatkowanie dochodów

 • Podatek dochodowy od osób prawnych
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych

Blok V. Opodatkowanie obrotów

 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy
 • Podatek od gier
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych

Blok VI. Opodatkowanie majątku i należności niepodatkowe

 • Ewidencja nieruchomości - kataster fiskalny
 • Podatek od nieruchomości, rolny i leśny
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Podatek od środków transportowych
 • Prawo celne
 • Niepodatkowe należności budżetu państwa
 • Opłata skarbowa i inne opłaty o charakterze fiskalnym
< powrót do listy


Wybrana tematyka porad prawnych

Aktualności

więcej aktualności >

Strona korzysta z plików Cookies do celów analitycznych i w celu zapewnienia większej wygody korzystania ze strony. Więcej szczegółów na temat Cookies w Polityce Prywatności

X