Dobra osobiste


[opracowano na dzień 20 września 2013]

Czym są dobra osobiste?

Dobrami osobistym człowieka są wszelkie dobra o charakterze niematerialnym, a w szczególności:

- zdrowie,

- wolność,

- cześć,

- swoboda sumienia,

- nazwisko lub pseudonim,

- wizerunek,

- tajemnica korespondencji,

- nietykalność mieszkania,

- twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

Jest to katalog otwarty, a więc ustawodawca dopuszcza możliwość uznania za dobra osobiste innych dóbr o charakterze niemajątkowym, np. poczucie przynależności do innej płci, integralność seksualna, kult po zmarłej osobie, stan cywilny.

Jakie przysługują środki ochrony w przypadku naruszenia dóbr osobistych?

Każdy, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać:

1/ zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne;

2/ w razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie (np. przeprosiny w prasie);

3/ na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny;

4/ jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych, a więc domagać się odszkodowania w związku z poniesioną szkodą.

Czy przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych stosuje się również do osób prawnych?

Tak, przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych stosuje się również do osób prawnych.

 

Wybrana tematyka porad prawnych

Aktualności

więcej aktualności >

Strona korzysta z plików Cookies do celów analitycznych i w celu zapewnienia większej wygody korzystania ze strony. Więcej szczegółów na temat Cookies w Polityce Prywatności

X

Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią profesjonalnej porady prawnej ani opinii prawnej. W związku z powyższym nie ponoszę odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o informacje zawarte na tej stronie. Żadna informacja zamieszczona na tej stronie nie zastąpi konsultacji z adwokatem, który udzieli profesjonalnej pomocy prawnej w oparciu o konkretny problem prawny. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zawartych na stronie informacji oraz w celu uzyskania porady prawnej lub opinii, należy skontaktować się telefonicznie, drogą elektroniczną bądź osobiście z adwokatem Kamillą Kasprzak.