Porady prawne on-line


 

Skorzystanie z forumlarza wymaga podania następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Kamilla Kasprzak z siedzibą w Lęborku przy Placu Pokoju 6/4. Przetwarzam Pani/Pana dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu. Podstawa przetwarzania danych to realizacja moich prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednakże brak danych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń oraz w celach podatkowych i rozliczeniowych, jak również w celu oceny istnienia ewentualnego konfliktu interesów w prowadzonych sprawach. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia swoich danych, w zakresie w jakim Administrator danych nie jest z takiego obowiązku zwolniony. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, a więc administratorowi serwera strony internetowej i skrzynki pocztowej oraz do biura rachunkowego celem rozliczenia wykonanej usługi, jak również firmom kurierskim i pocztowym, współpracującym kancelariom prawnym oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących od tych serwisów (Facebook, Google+), a także w związku z wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących zanonimizowanemu śledzeniu zachowań użytkowników (Google Analytics).

 

Porady prawne on-line, zgodnie z Regulaminem znajdujacym się poniżej, są udzielane ODPŁATNIE.

Dane kontaktoweZapytanie o poradę

zapoznałem się oraz akceptuję regulamin udzielania porady prawnej on-line

Porady prawne online są, zgodnie z regulaminem, odpłatne.
Płatność następuje na rachunek bankowy kancelarii: Kancelaria Adwokacka Kamilla Kasprzak, Plac Pokoju 6/4, 84-300 Lębork - o numerze 96 1140 2004 0000 3202 7408 9012

Wybrana tematyka porad prawnych

Aktualności

więcej aktualności >

Strona korzysta z plików Cookies do celów analitycznych i w celu zapewnienia większej wygody korzystania ze strony. Więcej szczegółów na temat Cookies w Polityce Prywatności

X