Prywatny i subsydiarny akt oskarżenia


[opracowano na dzień 06 sierpnia 2015]

Prywatny akt oskarżenia

W przypadku przestępstw, które nie są ścigane z oskarżenia publicznego, jak np. pomówienie, naruszenie nietykalności cielesnej, pokrzywdzony przestępstwem może złożyć prywatny akt oskarżenia. Prokurator nie ma obowiązku wnoszenia aktu oskarżenia w takich sprawach.

Prywatny akt oskarżenia może ograniczyć się do oznaczenia osoby oskarżonego, zarzucanego mu czynu oraz wskazania dowodów, na których opiera się oskarżenie.

Subsydiarny akt oskarżenia

W razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa/dochodzenia lub o umorzeniu postępowania przygotowawczego, jeżeli poprzednie postanowienie zostało uchylone przez sąd, pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora.
 
Akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata lub radcę prawnego, z zachowaniem warunków określonych w kodeksie postępowania karnego.
 
Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania. W sprawie wszczętej na podstawie aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego może brać udział również prokurator.

 

W przypadku obu aktów oskarżenia należy uiścić na rachunek bankowy sądu zryczałtowaną równowartość wydatków, która wynosi 300 zł.

 

Wybrana tematyka porad prawnych

Aktualności

więcej aktualności >

Strona korzysta z plików Cookies do celów analitycznych i w celu zapewnienia większej wygody korzystania ze strony. Więcej szczegółów na temat Cookies w Polityce Prywatności

X

Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią profesjonalnej porady prawnej ani opinii prawnej. W związku z powyższym nie ponoszę odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o informacje zawarte na tej stronie. Żadna informacja zamieszczona na tej stronie nie zastąpi konsultacji z adwokatem, który udzieli profesjonalnej pomocy prawnej w oparciu o konkretny problem prawny. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zawartych na stronie informacji oraz w celu uzyskania porady prawnej lub opinii, należy skontaktować się telefonicznie, drogą elektroniczną bądź osobiście z adwokatem Kamillą Kasprzak.