Zasady ustalania wynagrodzenia


 

Metodę ustalenia wynagrodzenia, jego wysokość i termin płatności omawiam indywidualnie z Klientem. Ustalając wysokość wynagrodzenia, biorę pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy. Podstawę ustalenia wysokości wynagrodzenia stanowią stawki minimalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku stałej obsługi prawnej możliwe jest przyjęcie wynagrodzenia godzinowego lub ryczałtowego. Metoda ustalenia wynagrodzenia i jego wysokość uzależnione są od specyfiki działalności Klienta oraz jego potrzeb, a także ilości, rodzaju i charakteru występujących zagadnień prawnych.

W przypadku trudnej sytuacji majątkowej istnieje możliwość złożenia do odpowiedniego Sądu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i wskazania we wniosku konkretnego adwokata do prowadzenia danej sprawy.

Podkreślić również należy, iż w przypadku pomyślnego zakończenia sprawy, Sąd zasądza zwrot kosztów sądowych i kosztów zastępstwa procesowego od strony przeciwnej.

Wynagrodzenie godzinowe:

jest zalecane w sytuacjach, gdy wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu faktycznie przeznaczonego na wykonanie zlecenia. System stosowany jest w szczególności, gdy trudno jest określić zakres prac, który należy wykonać.

Wynagrodzenie ryczałtowe:

ustalam z góry konkretną kwotę wynagrodzenia. System jest stosowany w sytuacjach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

Wynagrodzenie uzależnione od wyniku sprawy (success fee):

system wynagradzania stosowany tylko w niektórych kategoriach spraw, np. w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Ostateczna wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od osiągnięcia określonego rezultatu.

Wynagrodzenie mieszane:

wysokość wynagrodzenia ustalana jest przy zastosowaniu kliku albo wszystkich metod wskazanych powyżej.

Wybrana tematyka porad prawnych

Aktualności

więcej aktualności >

Strona korzysta z plików Cookies do celów analitycznych i w celu zapewnienia większej wygody korzystania ze strony. Więcej szczegółów na temat Cookies w Polityce Prywatności

X