Obowiązek naprawienia szkody


[opracowano na dzień 06 sierpnia 2015]

Jeżeli zostanie wydany wyrok skazujący, to na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej, sąd orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody, w całości albo w części,  lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Przykład: skradziono nam rzeczy o wartości 45.000 zł. Sąd zasądza od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego obowiązek naprawienia szkody w wysokości 45.000 zł.

Przykład: zostaliśmy pobici. Ponieśliśmy koszty leczenia w wysokości 10.000 zł. Sąd zasądza od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego obowiązek naprawienia szkody w wysokości 10.000 zł. Ponadto może zasądzić np. 5.000 zł tytułem zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę (straty moralne, ból, cierpienie, ograniczenia związane z leczeniem).

Wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody może złożyć pokrzywdzony, a także prokurator, aż do zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. Ponadto Sąd może orzec taki obowiązek nawet bez wniosku.

Jeżeli orzeczenie obowiązku naprawienia szkody jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. W razie gdy ustalono więcej niż jedną taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz każdej z nich.
 
Przykład: w wyniku wypadku drogowego pokrzywdzony porusza się na wózku inwalidzkim. Sąd zasądza na jego rzecz nawiązkę w wysokości 200.000 zł.
 
Przykład: w wyniku wypadku drogowego pokrzywdzony umiera. Sąd zasądza na rzecz jego żony nawiązkę w wysokości 200.000 zł.
 

Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia albo nawiązki w postępowaniu karnym w żaden sposób nie utrudnia dochodzenia niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.

 

Wybrana tematyka porad prawnych

Aktualności

więcej aktualności >

Strona korzysta z plików Cookies do celów analitycznych i w celu zapewnienia większej wygody korzystania ze strony. Więcej szczegółów na temat Cookies w Polityce Prywatności

X

Wszelkie treści zamieszczone na stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią profesjonalnej porady prawnej ani opinii prawnej. W związku z powyższym nie ponoszę odpowiedzialności za rezultaty działań podjętych w oparciu o informacje zawarte na tej stronie. Żadna informacja zamieszczona na tej stronie nie zastąpi konsultacji z adwokatem, który udzieli profesjonalnej pomocy prawnej w oparciu o konkretny problem prawny. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zawartych na stronie informacji oraz w celu uzyskania porady prawnej lub opinii, należy skontaktować się telefonicznie, drogą elektroniczną bądź osobiście z adwokatem Kamillą Kasprzak.