Ochrona wizerunku w internecie


Data publikacji: 28.02.2018 |


Nie każdy z nas wie, na jakich zasadach możemy korzystać ze zdjęć zamieszczonych w internecie oraz kiedy sami możemy umieszczać zdjęcia w internecie.

 

O tym, czym jest utwór i kto jest jego twórcą oraz jakie przysługują mu prawa, pisałam w poprzednim wpisie. W tej chwili skupię się tylko na ochronie wizerunku w internecie.

 

Co to jest wizerunek?

 

W ustawie Prawo autorskie i w Kodeksie cywilnym brak jest definicji legalnej tego pojęcia.

 

Według słownika języka polskiego wizerunek to:

- czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp.

- sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana.

Kiedy możemy rozpowszechniać cudzy wizerunek?

 

Zasada jest taka, że jeżeli chcemy rozpowszechniać cudzy wizerunek, to musimy posiadać zgodę osoby na nim przedstawionej.

 

Taka zgoda nie jest potrzebna, gdy rozpowszechniamy wizerunek:

 

- osoby, która otrzymała zapłatę za pozowanie;

- osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych;

- osoby stanowiącej szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna.

 

Pamiętajmy, że nie ma znaczenia:

 

- czy zdjęcie jest podpisane, czy nie;

- czy korzystam w celach prywatnych, czy komercyjnych;

- czy jestem na tym zdjęciu;

- czy znalazłem zdjęcie w wyszukiwarce, na powszechnie dostępnej stronie;

 

zawsze musimy posiadać zgodę autora na korzystanie z niego.

 

Co możemy zrobić, gdy ktoś rozpowszechnia nasz wizerunek bez naszej zgody?

 

Jeżeli ktoś rozpowszechnia nasz wizerunek bez naszej zgody, to możemy żądać w szczególności:

1/ zaniechania naruszenia;

2/ usunięcia skutków naruszenia;

3/ naprawienia wyrządzonej szkody;

4/ wydania uzyskanych korzyści.

< powrót do listy wpisów


Wybrana tematyka porad prawnych

Aktualności

więcej aktualności >

Strona korzysta z plików Cookies do celów analitycznych i w celu zapewnienia większej wygody korzystania ze strony. Więcej szczegółów na temat Cookies w Polityce Prywatności

X