Przemoc domowa


Data publikacji: 18.01.2018 |


Najważniejsze jest zawsze to, abyś nie była bierna! Za każdym razem, gdy któryś z domowników jest agresywny, to dzwoń na policję. Policja z każdej takiej interwencji sporządzi notatkę służbową i założy Ci Niebieską Kartę, dzięki czemu zainteresują się Tobą instytucje pomagające kobietom doświadczającym przemocy domowej, gdzie otrzymasz wskazówki, nie tylko co do działań prawnych, ale także wsparcie psychologiczne oraz możliwość poznania innych kobiet o podobnych doświadczeniach.

Jeżeli doświadczasz przemocy fizycznej, to zawsze pamiętaj o dokonaniu obdukcji, aby potwierdzić, jakie odniosłaś obrażenia. Może to być również podstawa do domagania się zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę, jeżeli np. zostałaś oszpecona lub stwierdzono u Ciebie uszczerbek na zdrowiu.

Znęcanie się nad osobą bliską jest przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego, a to oznacza, że policja sama się zajmie gromadzeniem materiału dowodowego i Ty się niczym nie będziesz musiała przejmować. Policja będzie prowadzić czynności, nawet jeżeli Ty ze strachu przed oprawcą zmienisz zeznania lub w ogóle nie będziesz chciała zeznawać. W celu ustalenia, jakie relacje panują w rodzinie policja przesłucha wszystkich domowników i sąsiadów, przeprowadzając wywiad środowiskowy.

Jeżeli postępowanie prowadzone przez policję potwierdzi, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy (psychicznej bądź fizycznej), skieruje do Sądu akt oskarżenia.

Przestępstwo znęcania się jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli znęcanie się jest połączone ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa zagrożenie to wynosi od roku do 10 lat, natomiast jeżeli ofiara wskutek znęcania się targnie się na swoje życie to jest to kara od 2 do 12 lat.

Ponadto Sąd uznając winę oskarżonego, może orzec poza karą środki karne, w tym:

1/ zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;

2/ nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Jeżeli Sąd zdecyduje się zawiesić karę pozbawienia wolności, gdy oprawca wcześniej nie był karany, a okoliczności sprawy za tym przemawiają, to może także nałożyć na oskarżonego różne obowiązki, w szczególności obowiązek:

1/  informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

2/ przeproszenia pokrzywdzonego,

3/ wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

4/ wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,

5/ powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

6/ poddania się terapii uzależnień,

7/ poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,

8/ uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych,

9/  powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

10/ powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,

11/ opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

12/ innego stosownego postępowania w okresie próby, które może zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa.

< powrót do listy wpisów


Wybrana tematyka porad prawnych

Aktualności

więcej aktualności >

Strona korzysta z plików Cookies do celów analitycznych i w celu zapewnienia większej wygody korzystania ze strony. Więcej szczegółów na temat Cookies w Polityce Prywatności

X