Regulamin Facebooka a prawa autorskie


Data publikacji: 14.11.2017 |


Regulamin Facebooka w zakresie ochrony praw autorskich i ochrony wizerunku od zawsze budzi duże wątpliwości wśród jego użytkowników. Co jakiś czas pojawiają się udostępniane na osiach czasu użytkowników łańcuszki, zawierające oświadczenia o zastrzeżeniu swoich praw autorskich.

 

Takie oświadczenia nie mają żadnego znaczenia prawnego.

 

W pierwszej kolejności nie możemy takim oświadczeniem wyłączyć zastosowania do nas Regulaminu, który akceptujemy rejestrując się na Portalu. Po drugie, Regulamin w żadnej mierze nie pozbawia nas praw autorskich co do materiałów, które udostępniamy na FB, czyli np. zdjęć, filmów, tekstów.

 

W tym miejscu warto byłoby przytoczyć interesujący nas fragment Regulaminu, który brzmi następująco:

 

Użytkownik jest właścicielem wszystkich materiałów i informacji publikowanych przez siebie w serwisie i może określać sposób ich udostępniania poprzez ustawienia prywatności oraz ustawienia aplikacji. Oprócz tego:

  1. W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej (IP, ang. intellectual property), takich jak zdjęcia i filmy, użytkownik przyznaje nam poniższe uprawnienia zgodnie z wprowadzonymi przez siebie ustawieniami prywatności i ustawieniami aplikacji: użytkownik przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach serwisu Facebook lub w związku z nim (Licencja IP). Licencja IP wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile treści te nie zostały udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły.

  2. Usunięcie treści objętych prawem własności intelektualnej odbywa się w sposób podobny do opróżniania kosza na komputerze. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że kopia zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu (ale nie będzie dostępna dla innych).

  3. Podczas korzystania z aplikacji może wyświetlić się monit z prośbą o udostępnienie aplikacji treści i informacji użytkownika, a także treści i informacji, które zostały mu udostępnione przez inne osoby. Aplikacje są zobowiązane szanować prywatność użytkowników. Ustalenia pomiędzy użytkownikiem a aplikacją będą regulować sposób wykorzystywania, przechowywania i przekazywania wyżej wymienionych treści i informacji przez aplikację. (Więcej informacji na temat Platformy, w tym sposobu określania zakresu informacji, które inne osoby mogą udostępniać aplikacjom, zawarto w Zasadach wykorzystania danych i na stronie dotyczącej Platformy).

  4. Gdy użytkownik publikuje treści lub informacje, korzystając z ustawienia Publiczne, zezwala wszystkim, w tym osobom niebędącym użytkownikami Facebooka, na uzyskiwanie dostępu do tych informacji i wykorzystywanie ich, a także na wiązanie tych informacji z użytkownikiem (tj. jego imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem profilowym).

  5. Doceniamy wszelkie opinie i inne propozycje użytkowników dotyczące serwisu Facebook, jednakże przekazując opinię lub propozycję, użytkownicy przyznają nam zezwolenie na wykorzystanie ich bez obowiązku wypłaty wynagrodzenia (ponieważ użytkownik nie jest zobowiązany do ich przekazywania).
     

 Z Regulaminu Facebooka wynika mianowicie to, że:

1/ umieszczając na FB treści objęte prawami autorskimi, w żaden sposób ich nie zbywamy, autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe pozostają przy nas;

2/ udzielamy Facebookowi licencji na korzystanie z udostępnianych przez nas treści przez czas, gdy te treści będą znajdować się na Portalu i Facebook korzysta z nich tylko w celach związanych z zasadami działania Portalu.

Podobny przykład: zakupując program księgowy do wystawiania faktur, uzyskujemy licencję do korzystania z niego w sposób, jaki wynika z licencji. Nie nabywamy praw autorskich do tego programu. Podobnie jest z Facebookiem. Portal nie nabywa praw autorskich, tylko korzysta z udostępnionych przez nas materiałów

Podsumowując: Facebook w żaden sposób nie uzurpuje sobie praw autorskich do materiałów umieszczanych na Portalu.

< powrót do listy wpisów


Wybrana tematyka porad prawnych

Aktualności

więcej aktualności >

Strona korzysta z plików Cookies do celów analitycznych i w celu zapewnienia większej wygody korzystania ze strony. Więcej szczegółów na temat Cookies w Polityce Prywatności

X