Jak długo trwa sprawa o rozwód?


Data publikacji: 30.01.2018 |


Klienci często zadają nam pytanie o długość trwania postępowania rozwodowego.

Jest to oczywiście uzależnione od naszego stanowiska w sprawie.

Jeżeli wnosimy o orzeczenie winy, co wymaga przeważnie przeprowadzenia postępowania dowodowego, tj. często przesłuchania świadków, to musimy się liczyć z długim oczekiwaniem na samo wyznaczenie terminu rozprawy oraz z tym, iż postępowanie najprawdopodobniej nie zakończy się na jednym posiedzeniu.

Postępowanie dodatkowo przedłuży spór co do ustalenia miejsca pobytu dziecka, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, gdyż tutaj konieczna będzie często opinia  opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów w zakresie psychologii. Jeżeli został złożony wniosek o zabezpieczenie kosztów utrzymania i kontaktów, a ewentualne postanowienie zostało zaskarżone, to również przedłuża to postępowanie o kilka miesięcy.

Zakończenie postępowania rozwodowego na jednej rozprawie jest możliwe, jeżeli małżonkowie zgodnie wnoszą o zaniechanie orzekania o winie, a ponadto są zgodni co do ustalenia miejsca pobytu dziecka, sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów.

Osiągniecie porozumienia w tych wszystkich kwestiach czasami jest trudne, gdyż rozwodzącymi małżonkami targają silne emocje, ale jeżeli obojgu zależy na szybkim zakończeniu związku i rozpoczęciu nowego życia, to warto zdecydować się na wspólne ustalenie stanowiska procesowego, co może ułatwić udział adwokatów w mediacjach przedsądowych.

< powrót do listy wpisów


Wybrana tematyka porad prawnych

Aktualności

więcej aktualności >

Strona korzysta z plików Cookies do celów analitycznych i w celu zapewnienia większej wygody korzystania ze strony. Więcej szczegółów na temat Cookies w Polityce Prywatności

X